प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिससका निर्णयहरू जिससका निर्णयहरू, प्रकाशन, सूचना सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्णयहरू
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको अा.ब. २०७५।०७६ को अाय व्यय विवरण जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण
मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा मिति २०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन, सूचना २०७४।०२।०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकामा मिति २०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको परिणाम
मुगु जिल्लाको अावधिक जिल्ला विकास योजना (अा.व. २०७२।०७३-२०७६।०७७) गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२-०९-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको अावधिक जिल्ला विकास योजना (अा.व. २०७२।०७३-२०७६।०७७) अन्तिम सम्पादनको तयारीमा भएको हुदा कृपया यो पुस्तक पढी हाम्रा कमजोरीहरू अाैल्याइ सत्य तथ्य विवरणहरू सुझावका रूपमा टिपोट गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बुझाइ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछाै ।
९ अाै जिल्ला परिषद बैठक सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्तावित कार्यतालिका जिल्ला योजना, प्रकाशन, सूचना २०७२।०८।०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
९ अाै जिल्ला परिषद बैठक सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्तावित कार्यतालिका
सा.सु.भत्ता २०७२-०७३ नामावली विवरण प्रकाशन २०७२-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७२-०७३ पाउनेहरूकाे नामावली विवरण
सा.सु.भत्ता २०७१-०७२ नामावली प्रकाशन २०७२-०३-२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७१-०७२ नामावली विवरण
व्यक्त्तिगत घटना दर्ता अा.व.२०७१।०७२ प्रकाशन २०७१-०१-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्त्तिगत घटना दर्ता अा.व.२०७१।०७२
अा.व.२०७१/०७२ काे अा.वि. पठाइएकाे बारे । प्रकाशन, सूचना २०७२-०४-११ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अार्थिक वर्ष २०७१/०७२ काे अार्थिक विवरण पठाइएकाे बारे ।
जिविसको न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मापन नतिजा २०७०/०७१ प्रकाशन २०७२-०४-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसको न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मापन नतिजा २०७०/०७१
Skip to toolbar