सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रमको प्रतिवेदन-२०७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७३।०१।१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्ल विकास समितिको सेवा प्रवाहमा सहभागिता,सामाजिक जवाफदेहिता र पारदर्शीता विषयक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रमको प्रतिवेदन-२०७२
Skip to toolbar