योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको विवरण बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना, सूचना २०७३।०८।०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको विवरण
Walkover Survey Report DRILP-AF गुरु योजना, जिल्ला योजना, योजना तथा परियोजना २०७२।११।२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood
Project-Additional Financing (DRILP-AF) Kawa-Chimadungri (Shreekot) Road Sub Project
Skip to toolbar