बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको अा.ब. २०७५।०७६ को अाय व्यय विवरण जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको नामावली विवरण सबै गाविस अा.ब.२०७३।०७४ बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०५-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा पत्ता पाउनेहरूको नामावली विवरण सबै गाविस अा.ब.२०७३।०७४
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको विवरण बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना, सूचना २०७३।०८।०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको विवरण
जिल्ला विकास योजना पुस्तिका अा.ब.२०७३/०७४ जिल्ला परिषदका निर्णयहरू, जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१२-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवाैं जिल्ला परिषदवाट पारित जिल्ला विकास योजना पुस्तिका अा.ब.२०७३/०७४
विषयगत कार्यालय, गा.वि.स. तथा गै.स.स.को लागि अा.ब. २०७३।७४ को बजेट तथा कार्यक्रम मार्गदर्शन बजेट तथा कार्यक्रम २०७२।०८।०५ स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विषयगत कार्यालय, गा.वि.स. तथा गै.स.स.को लागि अा.ब. २०७३।७४ को बजेट तथा कार्यक्रम मार्गदर्शन
Skip to toolbar