सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
कार्कीवाडा २०७२।०७३ (चाैमासिक) 196 116 54 2 3 277 305 डाउनलोड
कालै २०७२।०७३ (चाैमासिक) 43 47 34 2 1 1 9 207 236 डाउनलोड
काेटडाँडा २०७२।०७३ (चाैमासिक) 89 88 46 1 1 145 183 डाउनलोड
किम्री २०७२।०७३ (चाैमासिक) 62 58 0 1 2 29 42 डाउनलोड
खमाले २०७२।०७३ (चाैमासिक) 39 63 43 2 9 8 11 170 188 डाउनलोड
जीमा २०७२।०७३ (चाैमासिक) 93 124 7 47 63 डाउनलोड
डाेल्फू २०७२।०७३ (चौमासिक) 39 45 14 6 7 डाउनलोड
धैनकाेट २०७२।०७३ (चौमासिक) 142 91 12 13 7 150 71 215 197 डाउनलोड
नार्थपु २०७२।०७३ (चाैमासिक) 53 67 39 5 5 162 226 डाउनलोड
पीना २०७२।०७३ (चाैमासिक) 139 99 53 3 2 1 1 310 333 डाउनलोड
पुलु २०७२।०७३ (चाैमासिक) 77 71 30 1 1 169 109 डाउनलोड
फाेतु २०७२।०७३ (चाैमासिक) 42 43 3 1 1 179 143 डाउनलोड
भीर्इ २०७२।०७३ (चौमासिक) 61 48 4 112 123 डाउनलोड
मगु २०७२।०७३ (चाैमासिक) 46 141 5 48 102 डाउनलोड
मांग्री २०७२।०७३ (चाैमासिक) 93 138 17 122 123 डाउनलोड
रारा २०७२।०७३ (चाैमासिक) 85 37 18 1 3 123 95 डाउनलोड
राेवा २०७२।०७३ (चाैमासिक) 78 120 89 2 4 1 2 322 335 डाउनलोड
रूगा २०७२।०७३ (चाैमासिक) 80 94 109 2 4 2 239 340 डाउनलोड
श्रीकाेट २०७२।०७३ (चाैमासिक) 186 197 16 10 13 2 293 340 डाउनलोड
सेरी २०७२।०७३ (चाैमासिक) 59 81 85 2 3 1 2 179 215 डाउनलोड
Skip to toolbar