सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

मुगु

सुचना अधिकारी

विश्वास उपाध्याय

ठेगाना: छायाँनाथ रारा नगरपालिका-१ मुगु

फोन: ०८७-४६०१२३

ईमेल: dccmugurara@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar