सूचना ! तेस्रो चाैमासिक प्रगति विवरण बुझाउनु हुन ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुवाट संचालन भएका सम्पूर्ण योजनाहरूको तेस्रो/अन्तिम प्रगति विवरण WBRS मा Entry गर्नु हुन वा मितिः२०७३।०४।०३ गते भित्र योजना शाखामा बुझाउनु हुन जानकारी गराइन्छ ।

Skip to toolbar