डिजिटल सूचना पाटी संचालनमा !

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुमा जिल्ला विकास समितिको दैनिक सुचना तथा नागरिक वडापत्रलाइ डिजिटाइज गरी फागुन ५ गते देखि डिजिटल सूचना पाटी मार्फत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था संचालन गरिएको छ ।

Skip to toolbar