जिल्ला विकास समिति मुगुको नवाै गणतान्त्रिक जिल्ला परिषद २०७२ फागुन १९ गते विहान १० बजे जिल्ला विकास समितिको प्राङगणमा हुने भएकोले सम्पूर्ण महानुभावहरूलार्इ उपस्थित भर्इ दिनु हुन हर्दिक अनुरोध गरिन्छ । विषयतग समितिको बैठक मिति २०७२।११।०८ गते देखि जिल्ला विकास समितिमा बस्ने भएकाले उक्त्त बैठकमा सम्बन्धित सबैको उपस्थितिकालागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

जिल्ला विकास समिति मुगुको नवाै गणतान्त्रिक जिल्ला परिषद २०७२ फागुन १९ गते विहान १० बजे जिल्ला विकास समितिको प्राङगणमा हुने भएकोले सम्पूर्ण महानुभावहरूलार्इ उपस्थित भर्इ दिनु हुन हर्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

Skip to toolbar