दर्ता र चलानीका रेकर्डहरू कम्प्यूटर सिस्टममा !!

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मुगुमा अा.व.२०७२।०७३ का (मितिः२०७२ साउन १ गते देखिका) सम्पूर्ण दर्ता र चलानीका रेकर्डहरू कम्प्यूटर सिस्टममा व्यवस्थित गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा दैनिक रूपमा अाउने दर्ता चलानी सम्बन्धि कार्यलाइ कार्यालयका कर्मचारी श्री जोर बहादुर बढुवालले निकै परिश्रम गरि व्यवस्थापन गर्दै अाउनु भएको छ ।

Skip to toolbar