गाविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्यांकन कार्तामा छनेोट हुनु भएका विज्ञहरूलाइ सूचना !

अा.ब. २०७२।०७३ को गाविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्यांकन कार्तामा छनेोट हुनु भएका विज्ञहरूले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा मितिः२०७३।१०।२८ गते सम्पर्क राखि अनुशिक्षणमा सहभागि हुन जानकारी गराइन्छ । विस्तृत जानकारीकाे लागि जिविसको सूचना पाटीमा हेर्नु होला ।

Skip to toolbar